Şartlar ve Koşullar

1. Sözleşme

“Kurallar” bölümü, JimPartners partnerlik programı temsilcileri (bundan böyle “Partnerlik programı” olarak anılacak) ile web sorumluları (bundan böyle “Partner” olarak anılacak) arasında yapılan sözleşme teşkil eden bir belgedir (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır). Sözleşmede tüm kurallar, şartlar ve taraflardan her birinin yükümlülükleri tanımlanmaktadır.

Sözleşmeyi ve Partnerlik programı ile tüm çalışma özelliklerini inceleyiniz. Sitede yaptığınız kayıt, otomatikman belirtilen tüm kuralları ve Partnerlik programı ile çalışma şartlarını, ve ayrıca işbu Sözleşmenin geçerli olduğunu kabul ettiğinizi anlamına gelir.

2. Sözleşmedeki terim kullanımı

Şirket: Emancipatie Boulvard Dominico F. “Don” Martina 29, Curasao adresinde kayıtlı olan Atlantic Management B.V. demektir. Faturalama hizmeti Prevezis 13, 1065, Lefkoşa, Kıbrıs adresinde HE 340253 numarasıyla kayıtlı olan Spotlider Limited 06.03.2018 tarihli 1 no’lu faturalama sözleşmesi gereğince verilmektedir.

Gelir paylaşımı / Gelir/hasılat komisyonu (RevShare, Revenue Share) — Partnerin Partnerlik programına getirdiği Net kârın yüzdesini almasını öngören Partnerlik programının çalışma modelidir. Kazinoya Oyuncuların katılımını sağlayan Partner, hasılat komisyonu çıkarıldıktan sonra kayıplarının yüzdesini almaktadır. Kazinonun net hasılatı, Komisyon ve Kazançlar çıkarıldıktan ve bonusların tüm düzeltmeleri hesaba katıldıktan sonra Oyuncunun Kazinoya yatırdığı Depozitoların toplam tutarıdır.

CPA ödemesi, Partnerlik programı gereksinimlerine uyan Oyuncunun İlk Depozitosu için tek seferlik ödemedir. Oyuncunun İlk Depozitosu için Ödeme, pazarlama nitelikli faaliyet olup, partner tarafından aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir:

 • arama motorlarında reklam materyallerinin yerleştirme yardımıyla;
 • arama motorlarında, Vkontakte, Twitter, Facebook, Bebo ve saire sosyal medya ve web sitelerde kullanılabilen anahtar kelime, terim kelime ve çeşitli tanıtıcı kelimelerin, finanse edilen reklam hizmetlerinin veya arama konusunda diğer hizmetlerin satın alınması yardımıyla;
 • eylem ödemesinde kullanılan anahtar kelime veya etiket yardımıyla.

Depozito - Oyuncunun Kazinodaki hesabına yatırdığı paradır.

Yeni Oyuncudan ilk Depozito (FTD, FD) – Oyuncunun Kazinodaki ilk kaydından sonra oyun hesabına yaptığı ilk para yatırmadır.

Oyuncu - benzersiz Partner linki yardımıyla Kazinoya geçen, Kazinoda kaydını yapan ve benzersiz üyelik bilgilerini alan, ve ayrıca Kazinoya erişim ve Kazino şartları ve kurallarına ve ayrıca yürürlükteki tüm kanun, kararname ve kurallara göre kullanım hakkı olan kullanıcıdır.

Ödeme iadesi – ödeme kartında yapılan ve müşterinin Dolandırıcılık faaliyetini yaptığı veya ödeme yapmadığı takdirde ödeme kartını çıkaran şirketin tahsil edemediği bir işlemdir.

Partnerin eylemsizliği – Yeni Oyuncuların kaydı yapılmadığı ve İlk Depozitolarının yapılmadığı belli bir süredir. Partnerin eylemsizliği kaydıyla Partnerin çalışma koşulları ve Partnerlik programı koşulları ve Partnerin komisyon yüzdesi, Ödemeler ve harçlar adlı 8.maddede belirlenecektir.

Dolandırıcılık faaliyeti (Dolandırıcılık) Oyuncu veya Partnerin giriştiği ve aşağıdaki unsurları içerdiği faaliyet veya faaliyet girişimidir:

 • Partnerlik programına aykırı;
 • Dürüst olmayan;
 • Partnerlik programının kandırılmasına veya işbu Sözleşmenin veya Partnerlik programının belirlediği Kazino Kurallarıyla öngörülen şart, kural ve sınırlamaların önüne geçmesine yönelik.

Dolandırıcılık faaliyeti, bu faaliyet veya faaliyet teşebbüsü Partnerlik programına veya Kazinoya fiili zarar ve hasar verip vermediği bakılmaksızın geçerli sayılmaktadır. Dolandırıcılık faaliyeti, ayrıca aşağıdaki maddeleri kapsar:

 • Kazançlara ulaşmak için bonus ve diğer teşviklerin kasıtlı kullanımı;
 • Para aklama kanunları ve diğer her türlü kanun ve yönetmenliklerin ihlali;
 • Yalan, doğru olmayan, yanıltan bilgilerin, izinsiz reklamların yaygınlaştırılması;
 • Çalınmış kredi ve banka kartlarının kullanımı ve ayrıca her türlü fikri mülkiyet ve haklarının (Partnerlik programı hakları, Kazino hakları ve üçüncü kişilerin hakları dahil) yasadışı kullanımı.

Veri koruması ve gizlilik gereksinimleri – Partnerlik programı veri işlemesi, gizliliği be direkt pazarlama konusunda yürürlükteki tüm yasalar ve yönetmenliklere göre veri korumasını ve bilgilerin ifşa edilmemesini gerektirir. Uygun ve ilgili yetki sınırlarındaki yetkili kişi ve makamlarca yayınlanan tüm kural ve kararnameler bunlara dahil edilmektedir.

Reklam yazısı – belli bir reklam kampanyasına uygun ve aralıklı olarak e-postalara gönderilmek üzere Partnerlik programı tarafından Partnerlere gönderilen görsel malzeme veya metindir.

Kazino – JimPartners Partnerlik programının reklam yaptığı ve sunduğu portaller ve bunlara bağlı tüm sayfalar.

Alt partnerler – olağan Partner olarak Partnerlerin referans linkleri yardımıyla JimPartners Partnerlik programına katılan ve bunlar için Partnerlik programının Partnerlere aşağıda belirtilen işbu Sözleşme şartlarına göre belli bir komisyon ücreti ödediği kişilerdir.

Afişler ve Metinler – Oyuncunun Partnerin web-sitesinden Kazinoya yönlendirilmesi için gerekli benzersiz Partnerlik linklerini ile köprüleri içeren metin ve görsel materyallerdir.

Partnerlik linkleri – Partnerlik programı Oyuncunun hareketlerini izlemesi için her Partnere benzersiz URL vermektedir. Partnerlik linki yardımıyla Partnerlik programında çalışma şemasına göre Kazinonun net hasılatından hesaplanan Partnerin Komisyon ücreti tutarı veya CPA ödeme tutarı hesaplanmaktadır.

Ticari işaretler – Partnerlik programına ve/veya Kazinoya ait her türlü logo, imaj, sembol, domen adı, ticari marka, ticari unvan ve diğer her türlü tanıtıcı materyallerdir.

Para çekimleri – Oyuncuların Kazinodaki hesaplarından kendi banka veya kredi kartına, kendi hesabına çektikleri paradır.

3. Partnerlik Programına Katılım

Partner statüsü nasıl edinir? Partner, Partnerlik programına işbu Sözleşmeye uygun bir şekilde kaydolduktan sonra Partnerlik programı, işbu Partnerle iş birliği imkanlarını değerlendirecektir. Partnerlik programı, Partnerle işbirliği yapma kararını aldığı halde işbu Sözleşme aynı şekilde Partner ve Partnerlik Programı için derhal hukukilik kazanır. Sözleşmeye göre Partnerlik programı, Oyuncuların Kazino sitelerine yönlendirme haklarını vermektedir. İşbu Sözleşme, potansiyel Oyuncular, Kazino veya JimPartners Partnerlik programına ilişkin münhasır hakkını vermez. Partnerler, Partnerlik programı ile Partnerin çalıştıkları şemaya bağlı olarak, Gelir paylaşımı veya CPA fiks oran modeline göre aldığı gelir dışında Oyuncularla ilgili hiçbir hakka sahip değildir.

Partnerlik programı ile Partnerin işbirliği süresince Partnerlik programı, Kazino veya her türlü diğer sitelerle ilgili ek program uygulayabilir. Ek program uygulandığında Partner, Partnerlik programının olumlu bir şekilde sunduğu haklar dışında ek haklara sahip olmayacaktır.

Kişisel bilgilerin ibrazı. Partnerlik programıyla iş birliği yapma şartlarından biri, gerekli durumlarda kişisel bilgilerin verilmesidir. Bununla ilgili olarak işbu Sözleşmenin 7.şartına dikkat etmenizi rica ederiz.

4. Partnerlerin hak, kısıtlama ve yükümlülükleri

Kazino Tanıtımı. İşbu Sözleşmeyi kabul ederek Partner, Partnerlik programının sunduğu Kazinonun pazarlamasını ve tanıtılmasını yapmayı, benzersiz Partnerlik linki yardımıyla ve ayrıca Reklam yazılarının gönderimi yardımıyla tüm potansiyel Oyuncuları Kazinoya yönlendirmeyi taahhüt eder. Her türlü reklam materyallerini kullanmadan önce Partner, Partnerlik programından bu içerik kullanımıyla ilgili yazılı onay almalıdır. Benzersiz Partnerlik linki Metinlerde ve Afişlerde bulunabilir. Partner, reklam materyallerinin içeriği ve sunum yöntemleri, her türlü reklam faaliyetinden tak başına sorumludur. Her türlü reklam faaliyet yöntemleri yasal bir şekilde ve profesyonel seviyede yapılmalı, işbu Sözleşmenin şartlarına, veri koruması ve gizlilik gereksinimleri dahil yürürlükteki tüm yasa ve yönetmenliklere uygun olmalıdır.

Diğer pazarlama faaliyeti Partnerlik programı tarafından yasaktır. Partnerlik programının Kazinolarının tek reklam yöntemi, Partnerin sitesinden Kazinoya yönlendiren benzersiz Partnerlik linkinin desteği, ve ayrıca Metin, Afiş, Reklam yazısı gönderimi, hedef reklamı, bağlam (içerik) reklamı, sosyal medya reklamı, görüntülü medya reklamıdır. Diğer reklam yöntemleri, Partnerlik programı tarafından onaylanmalı ve Partner, bu reklamın Partnerlik programı tarafından izin verildiğiyle ilgili yazılı bir onay almalıdır. Partnerlik programı önceden diğer reklam faaliyeti için yazılı bir onay vermedikçe Kazinonun diğer reklam yöntemleri yasaktır.

Partnerin aşağıdakileri yapması yasaktır:

 • Müşteri olarak tanıdık ve akrabaların katılımını sağlamak. Kârı etkileyen göstergeleri yapay bir şekilde yükseltmek için geçici şartlarda kullanıcıların katılımını sağlamak.
 • Promosyon materyallerini onay almadan kullanmak.
 • Resmi olmayan promosyon kampanyalarını ve iadeleri yapmak.

Yasal kullanım. Partner, Partnerlik programıyla yaptığı iş birliğinin yasallığı ile ilgili yürürlükteki her türlü yasa ve gereksinimlerine göre münferit sorumluluk üstlenmektedir. Partner, Partnerlik programının yasallık ile ilgili hiçbir garanti veya hukuki tavsiye vermediğini kabul eder. Partnerin, Partnerlik programının çalışması yasallığı ile ilgili herhangi bir şüphesi oluştuğu takdirde Partner, hukuki danışmana danışmalıdır. Her Partner yürürlükteki tüm yasaları tam olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Doğru ve yasal bir çalışma için Partner, çalıştığı ve pazarlama faaliyetini yürüttüğü yargı alanında meydana gelen tüm değişiklikleri kendisi takip etmelidir. Partnerlerin çalışma yasallığının genel gereksinimlerinden bağımsız olarak Partner, tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerinin Veri koruma ve gizlilik gereksinimleri, yerleştirilen materyal içeriğinin gereksinim ve kısıtlamaları dahil olmak üzere reklam sektöründeki her türlü kararname ve kanunlara uygun olarak yürütüldüğünü kendi başına takip etmelidir.

Partnerlik programının Dolandırıcılık eylemlerinin yasaklaması. Partnerlik programı, Dolandırıcılık eylemleri ve uygunsuz hareketlerini kabul etmez. Partner, doğrudan veya dolaylı olarak her türlü Dolandırıcılık eylemlerine katılmamayı, yardımcı olmamayı ve izin vermemeyi, ayrıca her türlü Dolandırıcılıktan faydalanmamayı ve teşvik etmemeyi taahhüt etmektedir. Dolandırıcılık eylemleri trafiği de kapsar. Bu kural, Partnerlik programının kendi takdirine göre Partnerden kuşkulandığı Dolandırıcılık eylemlerini de kapsar.

Yaş kısıtlamaları. Partnerlik programıyla iş birliği ancak reşit kişiler yapabilirler. Erginlik, belirli ülkenin yargı yetkisiyle belirlenir. 18 yaşına ulaşmamış kişiler, hiçbir şekilde Partnerlik programıyla iş birliği yapamaz. Partnerlik programı, Partnerden erginliğinin ispatını talep edebilir, Partnerin yaş doğrulamasını aldığı ana kadar hesabını geçici olarak bloke etme hakkına sahiptir.

Reşit olmayanların koruması. Partner, doğrudan veya dolaylı olarak reşit olmayan kişilere veya belirli ülkenin yargı yetkisine göre 18 yaştan küçük kişilere yönelik pazarlama faaliyetini yürütmemeyi ve Partnerlik programının Kazinosunun tanıtımını yapmamayı, bu tür faaliyetlere yardımcı olmamayı veya yardım etmemeyi taahhüt eder. Partner, 18 yaş altı kişiler için amaçlanmış kanal yardımıyla hiçbir reklam faaliyet gerçekleştirmemeyi ve yapmamayı taahhüt eder.

Sosyal sorumlu pazarlama. Partner, reklamcılık sektöründeki tüm kanun ve yürürlükteki kararnamelere uyma şartına rağmen Oyuncuların Kazinoya katılımlarını sağlayan oluşturulan ve yayınlanan içeriklerin aşağıdakilere uymasını takip etmelidir:

 • Mali, ahlaki veya toplumsal bir zarar getirebilecek kumar oynamasını teşvik etmemeli;
 • Çocuk ve 18 yaş altı kişilerin tecrübesizliği, hevesi, yatkınlığı ve bilgi yetersizliği ile oynamamalı;
 • Kumar yardımıyla kişisel yaşam, eğitim, işte yaşanan sorunlar, depresyon veya yalnızlıktan kaçınabileceğini öngörmemeli;
 • Kumar yardımıyla mali sorunlardan kaçınabileceğini veya kumar oyunlarının çalışma hayatına alternatif olacağını ve finansal bağımsızlık kazandıracağını öngörmemeli;
 • Kumarın hayatın ayrılmaz parçası ve hayatın ilk önceliği olduğunu iddia etmemeli;
 • Kumar yardımıyla kişisel özelliklerini iyileştirebileceğini, örneği özgüveni artırabileceğini, üstünlük kazanabileceğini iddia etmemeli;
 • Kumar oynamasını zorlayan yaşıtların etkisini göstermemeli;
 • Kumar ile karşı cinsteki başarı ile çekim, yüksek çekicilik arasında paralel oluşturmamalı;
 • Kumarı delilik ve dayanıklılıkla çağrıştırmamalı;
 • Kumar oynamasının bir nevi kutsama olduğunu iddia etmemeli;
 • Kumar oyunlarının tek başına topluca oyunlardan daha iyi olduğunu iddia etmemeli;
 • Çocuklar ve 18 yaş altı kişiler için, özellikle gençlik kültürüne ilişkin pek çekici olmamalı;
 • Çocuk ve 18 yaş altı kişileri kapsamamalı. İçeriklerde oyuncu fotoğrafları olarak çocuk ve 25 yaştan küçük görünen kişilerin görüntülerini kullanmak yasaktır.
 • Kumar ve talih ile ilgili her türlü gelenek ve kültürolojik anlayışlar kullanılmamalı;
 • Yasadışı, antisosyal ve cinai davranışları aklamamalı;
 • Kumarı iş ortamının içinde (kumar kurumlarının bahsedildiği durumlar dışında) göstermemeli.

Kapsam dışında kalan ülkeler. Partner, kapsam dışındaki ülkelerden hiç birinde ve kapsam dışındaki ülkelerde ikamet eden kişilere yönelik Kazinonun tanıtımını yapma hakkına sahip değildir. Her türlü yasak ülkeden trafiğin gelmesine katılmak yasaktır. Partnerlik programı veya belirli bir Kazinonun belirttiği kısıtlamaların önüne geçmesine yardım etmek veya desteklemek yasaktır. Kapsam dışındaki ülkelerin listesi aşağıda verilmiştir. Partnerlik programı Partnerlere haber vermeden belli bir zaman aralıklarıyla bu listede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Partner, işbu Sözleşmenin metninde değişikliklerin yapılıp yapılmadığını düzenli olarak kontrol etmeyi taahhüt eder.

Curacao lisansı için hariç tutulan ülkeler: İtalya, İspanya, Ukrayna, ABD, Fransa, Hollanda, Hindistan, Macaristan, Slovakya, İngiltere, Curacao.

MGA lisansı için hariç tutulan ülkeler: Avustralya, Çin, Hong Kong, Makao, İran, Irak, Suriye, Endonezya, Malezya, İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Macaristan, Slovenya, Slovakya, ABD, İsrail, İngiltere, Ukrayna, Hollanda.

CPA ödemeleri aşağıdaki ülkelerdeki oyunculara ilişkin yapılamaz: Hollanda, Ukrayna, ABD, Kanada, İspanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Avustralya, Çin, Hong Kong, Makao, İran, Irak, Suriye, Endonezya, Malezya, Portekiz, Macaristan, Slovenya, Slovakya, İsrail, Hindistan.

Partnerin sitesinden sorumluluk. Partner, Partnerin site çalışması ve içeriğinden münferit sorumluluk üstlenmektedir. Partner, sitede yerleştirilmiş materyallerin şiddet, pornografi, iftira veya edep dışı niteliklerini taşımaması, ayırıma (irk, din ve saire) çağırmaması, Partnerlik programının kendi takdirine göre Partnere belirttiği herhangi bir sebepten dolayı uygunsuz veya yasadışı olmamasını kendi başına takip etmelidir. Partner, sitesinde kullanılan içeriklerin orijinal olmasını, sahibi tarafından yayınlama ve kullanım izninin olmasını kendi başına takip etmelidir. Partner, Partnerlik programı ve Kazinoya ilişkin hiçbir şikayet, taahhüt ve beyan vermemeyi taahhüt eder. Partner, Partnerlik programı veya Kazino adına sorumluluk, yükümlülük veya taahhüt üstlenme hakkına sahip değildir.

Oyunculara teşvik vermenin reddi. Partner, Oyunculara hiçbir para tutarı ve ücreti ödememeyi kabul eder. Partnerlik programı, yeni oyuncuların katılım araçları olarak motivasyonlu trafik kullanımını yasaklamaktadır. Partnerlik programı, Oyuncuların Kazinoya katılımını sağlamak için motivasyonlu trafik kullanımından kuşkulandığı takdirde Partnere ödemesi gereken tutarı Partnerden kesme hakkına sahiptir.

Ek kısıtlamalar. İşbu kısıtlamalara ek olarak Partner, aşağıdakileri yapamaz, başka kişilerin aşağıdakileri yapmalarına yardımcı veya destek olamaz:

 • Gizlilik ve veri koruma gereksinimlerini ihlal eden eylemleri yapmak veya yapanlara yardımcı olmak;
 • Partnerlik programını veya Kazinoyu karalayan, her türlü zarar veren, Partnerlik programı veya Kazinonun itibarına büyük olasılıkla zarar verebilecek her türlü eylemleri yapmak;
 • Partnerlik programı sitesinin veya belirli sayfalarının düzgün çalışmasına yansıtılacak her türlü değişiklikler;
 • Partnerlik programı veya Kazino sitesinden grafik, tasarım, içerik veya Partnerlik programı veya Kazinonun sitesini görünüm veya genel algı olarak anımsatacak diğer bilgiler dahil olmak üzere her türlü bilgilerin kopyalanmasına sebep olacak eylemler; Partnerin sitesini Partnerlik programı veya Kazino sitesi olarak göstermeyi denemek, bu sitelerin Kazino olduğu algısını yaratmak, bu konuyla ilgili Oyuncuları yanıltmak;
 • Yasadışı denebilecek ortamlarda doğrudan veya dolaylı olarak Partnerlik programının reklamına yönelik eylemleri yapmak, yardımcı olmak veya desteklemek, böylece bu tür çağrıştırma Partnerlik programının veya Kazinonun itibarını zedeleyebilir;
 • Partnerlik programından önceden alınmış yazılı izni olmadan Kazino ile iletişim kurmak, çalışmak veya işbirliği yapmak;
 • Partnerin Partnerlik programının bir parçası olduğunu veya diğer ortaklarla birlikte bir kısmına sahip olduğunu gösteren veya ima eden pazarlama faaliyetini yürütmek.

Veri koruması ve gizlilik gereksinimlerinin uygulamasının doğrulanması.

Partner aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

 • Yazılı talebi üzerinden 24 saat içinde Partnerlik programına belgeleri göndermek;
 • Partnerlik programı yazılı talep gönderdikten sonra olağan çalışma zamanın içinde Partnerlik programına veya Partnerlik programının yan temsilcilerine aşağıdakileri vermelidir:
 • (a) Kopya çıkarma imkanı olmadan Belgelere erişim;
 • (b) Partnerin işbu Sözleşmenin tüm yükümlülüklerini yapma kontrolünü yapmak için Partnerlik programın ve temsilcilerinin belgeleri inceleme imkanını vermek;
 • Denetim sırasında gerekli olabilecek her türlü yardım.

Partnerlik programı, işbu madde şartlarına göre elde ettiği bilgileri sırf Partnerin yükümlülüklerini yerine getirme doğrululuğunu tespit etmek ve ayrıca işbu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Partnerlik programının takdirine göre uygun olabilecek tedbirleri almak için kullanmayı taahhüt eder.

5. Partnerlik Programının Hak ve Yükümlülükleri

Oyuncuların kaydı ve hareketlerinin takibi. Partnerlik programı, her Oyuncunun kaydını yapmayı, Kazinodaki oyun sürecini takip etmeyi, yürürlükteki ödeme planına göre Partnerin alacağı tutarları hesaplamayı taahhüt etmektedir. Partnerlik programı, Kazinonun gerekli durumlarda, Dolandırıcılık veya yasadışı eylemler, Kazino kullanım kurallarının ve diğer şartların ihlaline ilişkin gereksinimler dahil olmak üzere Partnerlik programının ara sıra koyduğu her türlü gereksinimleri yerine getirmek için yeni Oyuncu kabulünü reddetme veya kendi takdirine göre mevcut Oyuncuların hesaplarını bloke etme hakkını saklı tutar.

Ödemeler. Partnerlik programı, Ödeme planına göre Partnerlerin ödemelerini yatırmayı taahhüt eder.

Raporlar. Her Partner, Oyuncuların hareket istatistiğine ve Partnerin aldığı hasılat Komisyonu bilgilerine çevrimiçi erişimini alır. Partnerlik programı istatistiğinde oluşabilecek teknik hata ve arıza sebebiyle hata ve yanlışlıklar oluşabilir. Partnerlik programı, yanlışlığı tespit ettiği halde Partnere haber vermeksizin istatistikte düzeltme yapma hakkını saklı tutar.

Gizliliğe uyma yükümlülükleri. Partnerlik programı, Partnerin kimlik verileri ve bilgilerinin gizliliğini garanti eder. Bununla birlikte Partnerlik programı, yasadışı, uygunsuz veya dolandırıcılık eylemlerinden kuşkulandığı takdirde Partnerin ve ödemelerin bilgilerini iktidar makamlarına, Kazino operatörlerine, oyun ve hizmet tedarikçilerine, çeşitli mali kuruluşlara verebilir. İşbu faaliyeti gerçekleştirirken Partner, Partnerlik programıyla tam olarak iş birliği yapmayı taahhüt eder. Ayrıca Partnerlik programı aşağıdaki durumlarda Oyunculara Partnerin kimliğini açıklayabilir:

 • Partnerlik programı, Veri koruması ve gizlilik gereksinimleri ihlal edildiği durumlar dahil yasadışı eylemlerden kuşkulandığı zaman bu tür eylem makul görebilir;
 • Partnerlik programı, bu tür eylemleri mahkeme veya diğer makamları kararları sonucunda yapmak zorunda kaldığı durumlar.

6. Mülkiyet hakları ve verileri

Ticari işaret kullanım lisansı. İşbu Sözleşmeyle Partnerlik programı, Partnere işbu Sözleşmenin geçerli olduğu süre için başka kişilere devretme hakkı olmaksızın geri çağırılır alt lisans vermektedir. Partner, kendi sitelerinde Metin materyallerin ve Banerlerin yerleştirilmesi için her türlü Ticari işaret kullanma hakkına sahiptir. İşbu alt lisans, Partnerlik programının yazılı izni olmadan başka kişilere alt lisans olarak verilemez, devredilemez veya başka türlü teslim edilemez. Partner, ticari işaret kullanma konusunda sınırlı haklara sahiptir, bu haklar işbu Sözleşme sayesinde oluşur. İşbu Sözleşme feshedildiği halde alt lisans otomatikman iptal edilir. Partnerlik programı, Partnerin Partnerlik programının kullanım kurallarından birini veya birkaçını ihlal etmesi, Kazino ve Partnerlik programının diğer projeleri ile çalışma kurallarını hiçe sayması durumlarda kendi isteğine göre istediği zaman alt lisansı iptal etme hakkına sahiptir. Partnerlik programı, Partner faaliyetini geçici veya kalıcı olarak bloke ettikten sonra 10 gün içinde faaliyet sınırlama yaptırımlarını alan Partnere kararını bildirmekle yükümlüdür. Partner, Partnerlik programının alt lisansın iptal kararını ve Ticari işaretlerin mülkiyet haklarını dava, soruşturma ve diğer yöntemlerle dava etmemeyi ve şikayet etmemeyi taahhüt eder. Ayrıca Partner, Kazinonun Ticari işaret haklarını veya marka işaretleri sahibinin haklarını ihlal eden veya edebilecek eylemleri yapmamayı taahhüt eder. Partner, Ticari işaretin veya buna benzer işaretin bulunabileceği logo, ticari unvan veya ticari marka, sanayi örnek, domen adı veya diğer materyalleri tescil ettirmemeyi ve tescil işlemlerini denememeyi taahhüt eder.

Materyallerin ticari amaçla kullanımı. Partnerlik programı, Partnerlere ticari kullanım amaçlı Pazarlama imkanlarını vermektedir. Partner, arkadaşları, akraba veya tanıdıkları, kendi kullanımları için Partnerin kişisel Partnerlik linkleri üzerinden Depozito yapamazlar. Partnerlerin işbu Sözleşmenin öngördüğü tutarları her türlü Dolandırıcılık eylemleri yardımıyla artırmaları yasaktır.

Partner, sistemin çalışma değerlendirmesini ve denemesini yapmak istediği halde kişisel menajerine başvurup, bilgi vermelidir. Partnerin işbu şarta aykırı olarak taptığı tüm işlemler, Partnerlik programı tarafından Dolandırıcılık eylemleri olarak değerlendirilir, yatırdığı ilgili Depozito tutarları ve Partnere işbu Sözleşmeye göre ödenecek yüzde tutarı, kesilecektir.

Oyuncu verileri. Partnerler, Veri koruması ve gizlilik gereksinimlerine uymalı, tüm oyuncuların veri kaynağını belirlemek, veri saklaması, kullanımı veya işlemesinin Veri koruması ve gizlilik gereksinimlerine uygun olarak yapılması için gerekli her türlü güvenlik tedbirlerini almalıdır. Bu tedbirler genellikler Partner kontrolünü kapsar, ki yasal taleplerle gerçek kişiler onayını verebilir, reklam materyallerine abonelik yapma veya abonelik iptal etme imkanlarından yaralanabilirler. Partnerler, Reklam yazılarını e-postalara gönderirken alıcı seçiminden münferiden sorumludurlar, e-posta gönderimi ise veri koruması ve gizlilik gereksinimlerine uygun olarak yapılmalıdır. İşbu Sözleşmeyle Partnerlik programı, Kazinonun verdiği ve Partnerlik programına Oyuncuların verdiği tüm Oyuncu verileri, Partnerlik programının münhasır mülkiyetinde olduğunu beyan etmektedir.

7. Partnerin Kimliği

Partner kimliğinin tespiti. Partnerlik programı kuralları ve işbu Sözleşmeye göre Partnerlik programı, para aklama ve para aklamasına yardımcı olan yöntemler, terör sponsorluğu ve diğer her türlü suç faaliyetleri yasaklar ve bunlarla aktif olarak mücadele eder. Partnerlik programı, Partnerin bizzat verdiği bilgilere ve ayrıca açık kaynaklardan edindiği verilere dayanarak Partner kimliğini tespit edebilir. Partnerlik programı, Partnerin gerçek kimliğini tespit etmek için tüm imkanlarını kullanır. Gerekli durumlarda Partnerlik programı, başka kurum ve kuruluşlara JimPartners partnerlerine ilişkin hukuki bilirkişi incelemesini yaptırabilir. Partnerlik programına katılma şartlarından biri, Partnerin bu faaliyeti gerçekleştirirken yapacağı iş birliği için onay vermesi ve bunun için Partnerlik programının talep ettiği her türlü bilgi vermesi, bu işlemlerin sırasında gerekli olabilecek her türlü izinlerin verilmesidir.

Verilerin belge yardımıyla doğrulanması. Partnerlik programının talebiyle Partner, doğrulama belgelerini ibraz etmelidir. İşbu Sözleşmeye göre Partnerlik programı, doğrulama belgelerini alana kadar ödemeleri askıya alma hakkına sahiptir. Doğrulama belgeleri, gerçek kişiler için aşağıdaki belgelerin tümü veya bazılarıdır:

 • Geçerli pasaport sureti;
 • Geçerli sürücü belgesi sureti;
 • Partnerin banka belgesi;
 • Banka hesabı ekstresi.

Partner tüzel kişi ise, doğrulama belgeleri aşağıdakileri kapsayabilir:

 • Şirketin tescil belgesi sureti;
 • Tüzük (veya benzer belge);
 • Yönetim organlarının onaylı kararı;
 • Hukuki statü belgesi;
 • Vekaletname;
 • Şirket sahibinin kimlik bilgileri.

8. Ödemeler ve vergiler

Ödeme planları. Partnerler, yürürlükteki Plana göre ödeme almaktalardır. Partnerlik programı, aşağıda verilen şartlara uygun olarak hasılat Komisyonunu Partnere ödemeyi taahhüt eder. Partnerlik programı ile Partner arasındaki iş birliği, Eylem Ödeme modelinde (İnglz. - Cost per Action / CPA) yapıldığı zaman ödemeler hemen yapılmaz. Ödemeler, sadece Partnerlik programı menajerleriyle yazılı sözleşme yapan ve CPA kalifiye gereksinimlerine uyan CPA partnerlerine yapılacaktır.

Ödeme planı çerçevesinde Partnerler, ayda 2 kere belli Partnerden gelen Oyuncuların Depozitoları aracılığıyla oluşan Kazinonun Net gelirine göre hasılat Komisyonu şeklinde partnerlik ödeneklerini alırlar. Ödemeler, ayın 1. ile 5.günü ve 15. ile 20.günü arasında yapılır. Partnerlik programında ödemelerin yapıldığı 2 rapor dönemi mevcut: 1. den 15.gününe kadar ve 16.dan 30 (31).gününe kadar.

Hasılat komisyonu: yani Partnerin kaydından sonra birinci ayda net gelirin %50’ı, Partnerin kaydından sonra ikinci ayda - %40. %40’lık komisyon, Partnerin Partnerlik Programıyla yaptığı iş birliği boyunca aktif Partnerlere ödenir. Partnerlik programının projelerine düzenli olarak yeni Oyuncu gönderen Partner, Aktif Partner olarak kabul edilir. Partner 60 takvim günü boyunca aktif olmadığı halde Komisyonu, Kazinonun net gelirinin %25’ine kadar düşecektir. Partnerlik programı, Partnerin Komisyon yüzdesi değişikliğiyle ilgili Partneri bildirmeme hakkını saklı tutar. İlerde Partner, Partnerlik programının projelerine tekrar yeni Oyuncu yönlendirmesini yapacağı zaman Komisyon yüzdesinin gözden geçirme başvurusunda bulunabilir.

CPA göre Ödeme Planı. İşbu Sözleşme ve CPA Ödeme planına göre CPA Partneri, çalışmaya başlamadan önce onaylanmış Partnerlik programının bir veya tüm Kazino projelerine Partnerlerin katılımı sağladıkları her yeni Oyuncu başına belli bir ödeme alacaktır. Diğer durumlarda, Partner yaptıklarını Partnerlik programının temsilcisine onaylatmadığı takdirde Partnerlik programı, bu Oyuncuların ödenmesiyle ilgili tek taraflı karar alma hakkını saklı tutar. CPA ödemesi, Oyuncunun Partnerlik programının tüm gereksinimlerine uygun olduğu, Oyuncunun Partnerlik programının sunduğu Kazinoda ilk kaydını tamamladığı, asgari depozito tutarını yatırdığı ve Partner ile Partnerlik programının menajeri arasında onaylanmış aktivite sürdürdüğü takdirde Partnere ödenir.

Şuna dikkatinizi çekmek isteriz ki CPA bazında işbirlik yapmak isteyen her ortak için test süre şartları geçerlidir.

Test süresi şartları gereğince CPA bazında çalışmak isteyen ortak 20 yeni yatırımlı üye (New Deposit Customers/First Deposit Players) getirecektir. 30 gün içinde 20 yeni yatırımlı üye getirmesi şartı ile CPA bazındaki hak edişini çekebilecektir.

Affiliate menajeri ile başka şartlarda anlaşma yapılmaması halinde yukarıda yazılı şartlara uyum göstermeyen Ortağın ödemesi yapılmayacak ve Ortaklık Programının ödeme konusunda tek taraflı olarak karar verme hakkı saklı tutulacaktır.

Ortak 30 gün içinde siteye gerekli sayıdan daha az (19 ve daha az) oyuncu getirmesi halinde, bu 30 günlük süre bittikten sonra bu sürenin ödemesi yapılmayacak ve test süresi tekrar başlayacaktır. Bu demek ki bu Ortağın kendi reklam kampanyası yeniden başlayıp siteye tekrar 20 yatırımlı üye getirmesi getirecektir.

Bundan sonra günlük ve haftalık limitler şartları affilate menajeri ile konuşulacaktır. Ortağın gösterdiği performansa göre her siteye ve ülkeye göre belli ücretler belirlenecektir.

Partnerler aşağıdaki bilgilere dikkat etmelidir:

 • Partnerin belli bir Oyuncuya ilişkin aldığı her türlü ödeme, Partnerlik programının Partnere daha sonra yapacağı ödemelerden kesilir;
 • CPA ödemesi, ancak Oyuncunun Kazinolardan birinde ilk kaydını yaptığı ve Partnerlik programının menajeriyle anlaşıldığı tutarı yatırdığı takdirde hesaplanır. Oyuncunun bu veya Partnerlik programının sunduğu diğer Kazinolarda yaptığı diğer hareketlerden dolayı Partnere başka ödemeler yapılmaz. Kazino kayıt adedine ve Oyuncunun oynadığı oyun türüne bakılmaksızın CPA ödemesi artırılamaz, CPA ödemesi tek seferlik yapılır.
 • İş birliği başlamadan önce Partner ile Partnerlik programı arasında başka anlaşmalar yapılmadıkça Partnerlik programı, sadece kayıttan sonra 30 gün içinde Depozitosunu yatıran Oyuncular için CPA modeli ödeme yapma hakkını saklı tutar. İş birliği başlangıç günü olarak Partnerin Partnerlik programının projelerine ilk Oyuncuları yönlendirdiği gün kabul edilir.

Son veriler ve hesaplamalar. Partnere ödenecek (CPA ödeme planına veya Gelir paylaşım planına bağımsız olarak) tutara ilişkin yapılan tüm hesaplamalar, Partnerlik programı tarafından Partnerlik programının özel sistemlerinin verileri ve kayıtlarına dayanarak yapılır. Partnerlik programının yaptığı hesaplamalar kesin ve zorunludur.

Ödeme planı değişiklikleri. Partnerlik programı, Partnerin seçtiği Ödeme planını değiştirme hakkını saklı tutar ve Partnerleri ilgili yazılı bildirimlerle haberdar eder. Partnerlik programının Ödeme planında yapılan her türlü değişiklik, Partnerlere yazılı bildirim gönderildikten sonra yürürlüğe girer. Yanlış anlamalara yer vermemek için Ödeme planında yapılan tüm değişiklikler, değişiklikle ilgili yazılı bildirim gönderildikten sonra Kazinoya gelene Oyunculara ilişkin yürürlüğe girer.

Diğer kişilerin faaliyeti. Partner, kendi faaliyeti dışında başka gerçek veya tüzel kişilerin yaptığı ve gerçekleştirdiği faaliyetten dolayı gelen hasılat Komisyonu veya CPA ödemesi ve diğer tazminatlar üzerinde hakkını iddia etmemeyi taahhüt eder.

Partnerin Oyuncu olarak kayıpları. Partner, Partnerlik programının sunduğu Kazinolardan herhangi birinde Oyuncu olduğu halde Partnerin kayıpları, Oyuncu yüzdesine dahil edilmez, bununla birlikte Partner, kendi

Depozitolarından elde ettiği hasılat Komisyonunu almaz. Ayrıca Partner, yanlış anlamalara yer vermemek ve işbu Sözleşme kurallarının ihlalini önlemek, Partnerlik programı ile çalışmasını ve Kazino kullanımını düzenlemek için Partnerlik programında ve Kazinolardaki tüm oyuncu ve kayıt hesaplarını Partnerlik programı menajerlerine bizzat vermelidir.

Asgari ödeme tutarı. Ortak hakediş olarak çekebileceği minimum tutar: 5 USD. Ortaklık Programı web sitesine kaydolan tüm İş Ortakları ilk ödemeyi yalnızca bir raporlama dönemi için ilk 5 mevduatın (FD, FTD) minimum işaretine ulaştıktan sonra alabilir.Bir raporlama dönemi için 5 FD'nin elde edilmesi, Ortağa fon ödenmesini garanti etmez. Satış Ortaklığı Programı, Satış Ortaklığı Programı tarafından sağlanan trafikle ilgili sorularınız veya şüpheleriniz varsa, Satış Ortağı'nın trafiği ek doğrulama için gönderilir.

Ortağın gerekli minimum tutarda yatırım getirmemesi veya gerekli minimum sayıda yatırımları getirmemesi halinde Ortaklık programı ortağın hakedişi yukarıda yazılı şartlar getirene kadar bir sonraki süreye geçirilecektir. Bütün ödemeler ortağın ve ortaklık programı arasında yapılan anlaşmalara göre USD, EUR ve RUB dövizlerinde yapılacaktır. Ortağın kazançları ödenerek onun profilinde belirlenen banka bilgileri veya cüzdan numarası esas tutulacaktır. Üçüncü şahıslara ödeme yapmak kesinlikle yasaktır.

Vergi ve harçlar. Partner, Partnerlik programının Partner lehine yatırdığı tüm ödemelere ilişkin her türlü vergi, harç ve ödeme işlem ücreti dahil çeşitli masraflardan tam olarak sorumludur.

Eksi aktarımı. Partnerlik programında geçerli olduğu politikaya göre eksi bakiye, bir hesap döneminden diğer hesap dönemine aktarılmaz, sıfırlanır. Partnerin eksi bakiyeyi tazmin etmesine gerek yoktur.

Ücret kesme hakkı. Partnerlik programı, düşüncesine göre her türlü Dolandırıcılık eylemlerin yapılmasından veya planlanmasından kuşkulandığı takdirde bu tutarlar Dolandırıcılık eylemine bağlı olup olmadığına bakılmaksızın işbu Sözleşmeye göre Partnere ödenecek her türlü tutarları kesme hakkını saklı tutar. Partnerlik programı, Partnerlik programına getirilen Oyuncunun Dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştiğini düşündüğü takdirde Partnerin hesabından her tutarı kesme hakkına sahiptir. Partnere ödenecek tutarlar Dolandırıcılık yoluyla elde edildiği ispatlandığı takdirde Partnerlik programı, ileride Partnerin hesabından bu tutarları kesme hakkına sahiptir. Partner, Oyuncuya herhangi bir ücret ödediği, yani Oyuncuların Kazinoya katılımlarını sağlamak için motivasyonlu trafik kullandığı takdirde Partnerlik programı bu tutarları Partnerin hesabından kesme hakkına sahiptir.

Partnerlik programı, her türlü içerik veya site çalıntıları ve kopyalanmalarına karşı olup, bu yüzden Partnerin çalıntı kullandığını tespit ettiği halde geçici olarak veya tamamen Partner hesabını kapatma ve Partnere ödenmesi gereken tutarları orijinal içerik sahibine ödeme hakkını saklı tutar. Partnerlik programının ile Partnerin etkili iş birliği için Partnerlik programı, ücretsiz reklam materyalleri (baner, landing, brending, benzersiz kazino özetleri) verir. Partnerlik programının verdiği reklam materyallerin yardımıyla Partnerler, kendi trafik kaynaklarını doldurur ve Kazinoya Oyuncuları çekerler. Partner, reklam materyallerini Partnerlik programındaki kişisel menajerinden talep eder, kişisel menajer ise en kısa sürede bunları Partnere verir.

Partnerlik programının talebi üzerinde Partner doğrulama belgelerini ibraz etmediği takdirde Partnerlik programı, ödeme durdurma veya ödeme kesme hakkını saklı tutar.

Partnerlik programı, Partnerin işbu Sözleşmeyle yasaklanmış faaliyete katıldığını, Kapsam dışındaki ülkelere ilişkin işlem yaptığını veya işbu Sözleşmenin öngördüğü diğer ihlal yaptığını tespit ettiği takdirde Partnerlik programı:

 • Partnere bildirim göndererek işbu Sözleşmeyi feshetme;
 • Dolandırıcılık eylemleri sonucunda veya yasal yolla edindiğine bakılmaksızın işbu Sözleşmeye göre Partnere ödenecek her türlü tutarı kesme hakkına sahiptir.

Güvenlik yöntemleri. Yasadışı ve dolandırıcılık hareketleri önlemek üzere ortaklık programı aşağıda yazılı durumlarda ortakların ödemelerini 180 günlük bir süreye kadar askıya alma hakkına sahiptir:

 • Ortaktan gelen trafik tekil veya düzensiz olması halinde; Örneğin üyelik ve yatırımlı üye oranı anormal olması halinde; veya bir ay içinde gelen yatırımlı üye sayısı düşük olması halinde;
 • Ortak tarafından getirilen oyuncuların bonusları suistimal kullanması veya para yatırımları için üçüncü şahıslara ait olan kart veya elektronik cüzdanlar kullanması ile ilgili şüpheleri olması halinde.

Böyle kontrol işlemleri sırasında ortak tarafından sağlanan trafiğin ne kadar aktif olduğu kontrol edilecektir. Bazı durumda ortaklık programı ortağın trafik kaynaklarını doğrulamasını talep edebilmektedir.

9. Alt Partnerler

Her kullanıcı, Partnerin benzersiz referans linkinden geçiş yaparak ve Partnerlik programına kayıt yaptırarak Partnerlik programının Alt partneri olur, Partnerlik programı bunun hareketlerini belli bir Partnerin Alt partneri olarak takip eder. Herhangi bir Alt partner, Partnerlik programında olağan Partner olarak kabul edilir. Alt partner işbu Sözleşmeye göre yükümlülük üstlenir ve burada tanımlanan şartlara göre Partnerlik programıyla çalışır. Partner, Alt partneri ile birlikte Alt partnerin işbu Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesinden dolayı müşterek sorumluluk üstlenirler.

Partnerleri teşvik etmek ve Partnerlerin daha çok Alt partnerlerin katılımını sağlamaları için Partnerlik programı, Partnere komisyon ücretlerine ek olarak her Alt partnerin gelirinin %5’u kadar ek ücret öder. Alt partnerden elde edilen komisyon ödemeleri ayda 1 defa bir önceki aynın sonuçlarına göre düzenli Partnerlik ödemeleriyle birlikte yapılır.

Partner, Partnerlik programına geçmişte ve Partnerin benzersiz referans linki olmadan kayıt olmuş gerçek ve tüzel kişilere Alt partner diyemez.

Tüm Alt partnerler, Partnerlik programının Partneri olup, işbu Sözleşmede belirtilen Ödeme planına göre ödeme alma hakkına sahiptir. Partnerlik programının Partneri olan Alt partner, Partnerlik programına kendi Alt partnerleri getirebilir, kendi ödemelerine ek komisyon alabilirler.

10. Geçerlilik süresi ve fesih

Sözleşmenin geçerlilik süresi ve feshi. İşbu Sözleşme Partnerin Partnerlik programının sitesinde kaydolduktan sonra yürürlüğe girer ve taraflardan biri işbu Sözleşmeyi feshetme niyetini yazılı bir şekilde diğer tarafa bildirdiği ana kadar geçerli olacaktır. İşbu kural yerine getirildiğinde Sözleşme derhal feshedilir. Sözleşme taraflarından herhangi biri, her ne sebeple olursa olsun veya sebepsiz olarak kendi isteğine göre işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Elektronik posta ile gönderilen bildirim, yazılı bildirim olarak kabul edilir ve Sözleşme fesih kuralına uygundur.

Partnerin hesabı uzun süreli hareketsiz kaldığı takdirde Partnerlik programı, işbu Sözleşmeyi feshedilmiş olarak kabul edebilir. Hesap çalışmasını yeniden başlatmak için Partner, Partnerlik programının menajerlerine başvurmalı ve yapacaklarını onaylatmalıdır.

Partnerlik programı yukarıdaki maddeye aykırı olmadan kendi isteğine göre aşağıdaki durumlarda işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir:

 • Partner veya Oyuncuların Dolandırıcılık faaliyetini yaptıkları görüldü veya kuşkulandılar;
 • Partner Oyuncuları Kazinoya çekmek için motivasyonlu trafik kullanıyor;
 • Partnerlik programının Partnerin kimliğine ilişkin şüpheler, oluştu;
 • Partnerin eylemleri Partnerlik programının bütünlüğünü tehdit ediyor;
 • Partnerin sitesi reşit olmayan kişilere, kapsam dışındaki ülkelere yöneliktir veya cinsiyet, ırk, cinsel tercih, yaş ayrımına sebep oluyor veya teşvik ediyor;
 • Partnerin sitesi fikri mülkiyet haklarını ihlal ediyor;
 • Partnerin sitesi iftira, pornografi, ahlaksız veya şiddet nitelikli olup, yasadışı eylemlere çağırıyor, Partnerlik programına göre uygunsuz ve edepsiz oluyor.

Sözleşme feshinin sonuçları. Sözleşme feshedildikten sonra Partner, hemen kendi sitesinden Partnerlik programına ilişkin Metin materyalleri ve Afişleri, diğer her türlü ticari marka, işaret, logo, sanayi örnek, her türlü materyal ve grafikleri kaldırmalıdır. Ayrıca Partner, sitesinden Kazinoya yönlendiren tüm linkleri kapatmalıdır. Partnerlik programının sunduğu tüm haklar, derhal iptal edilecektir.

Partner bu gereksinimleri yerine getirmediği takdirde Partnerlik programı, Partnere makul tutarda ceza kesme hakkını saklı tutar, bu cezayı da normalde Sözleşmenin feshi sırasında veya sonrasında Partnere tam olarak ödenecek hasılat komisyonundan kesebilir. Partnerlik programına karşı herhangi bir borç veya yükümlülük bulunduğunda Partnerlik programı, doğru bir tutarı ödemek amacıyla en son Komisyon ödemesini geciktirebilir. Herhangi bir borç veya yükümlülük bulunduğunda Partnerlik programı Partnere ödenecek tutardan ilgili tutarı kesebilir.

İşbu Sözleşme feshedildikten sonra yapılacak Oyuncuların Kazinoya katılımlarının sağlanması, işbu Sözleşmenin devamı veya fesihten feragat olarak kabul edilmez.

11. Partnerin Taahhütleri

İşbu Sözleşmenin verdiği garanti, teminat, yükümlülük ve taahhütlere ek olarak Partner, ek olarak aşağıdakileri taahhüt eder:

 • İşbu Sözleşmenin Partnerlik programı ile Partner tarafından yapılması ve imzalanması, işbu Sözleşmenin öngördüğü işlemlerin yapılması, Partnerle ilgili ve yürürlükteki yasa, kural, anlaşma veya diğer kararname normlarını ihlal etmemektedir.
 • Partner 18 yaştan büyüktür veya mevzuat ve yasal gerekçelere göre kumar oynayabilecek yaştadır.
 • Partner Dolandırıcılık eylemleri, para aklama dahil olmak üzere yürürlükteki yasa, kararname veya kurallara göre yasadışı eylemleri teşkil eden eylem veya trafiğe katılmamakta ve katılmayı planlamamakta, sitesinin bu tür eylem veya trafiğe katılımından habersizdir.
 • Partnerlik programına kaydolurken Partner, Partnerlik programının sunduğu hizmetlerinin ayıp, onur kırıcı veya namussuz olmadığını doğrulamaktadır.

12. Garantilerden feragat

İşbu Sözleşmede net bir şekilde başka türlü belirtilmedikçe Partnerlik programı, Partnerlik programı ve Partnerin çalışması veya işbu Sözleşmenin öngördüğü işlevsellik, belli amaca ulaşma, mal kalitesi ve kullanılabilirliği, ihlallerin bulunmaması ve işlemleri yasallığı gibi diğer her türlü anlaşmalara ilişkin hiçbir garanti (açıkça belirgin veya ima edilen) veya teminat vermemektedir. Partnerlik programı, sitenin kesintisiz ve hatasız çalışmasına ilişkin hiçbir garanti vermez ve olası arıza, hata ve kesinti sonuçlarından dolayı sorumluluk üstlenmez.

13. Sorumluluktan Muaflık Garantisi

Partner, aşağıdakilerle ilgili olarak Partnerlik programını ve diğer Partnerleri, çalışanları ve yetkili kişileri, acente, temsilci, müdürlerini korumalı ve meydana gelen her türlü yükümlülük, hasar, zararların sorumluluğuna tutulmamalarını sağlamalıdır:

 • İşbu sözleşmeyle öngörülen anlaşma, garanti veya teminatların ihlali;
 • Partnerin işbu Sözleşmeye göre yükümlülüklerini yerine getirmesi;
 • Partnerin sitesinin çalışması, hazırlanması, içeriği veya hizmetine ilişkin her türlü şikayet veya talep olduğu zaman.

14. Kazinoya ilişkin sorumluluktan feragat

Partnerlik programı, herhangi bir Kazino, bunların çalışması, içeriği ve diğer yönlerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez ve hiçbir teminat veya garanti vermez.

15. Sorumluluğun Sınırlanması

Partnerlik programı ile Partner arasında yapılan Sözleşmenin sonucunda oluşan her türlü sorumluluk, doğrudan gelen zararla sınırlıdır. Partnerlik programı, özel, dolaylı ve daha sonra gelecek kayıp ve zararlardan, kayıp ve zararların sonucunda meydana gelen iş imkanları kaybı, kârın elde edilmemesi, sözleşme ve gelirlerin gelmemesinden dolayı (Partnerlik programına kayıpların olasılığı ile ilgili bildirim gelmiş olsa bile) hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Yukarıda belirtilen işbu Sözleşmenin şartlarından hiçbiri, işbu Sözleşmenin tarafı olmayan gerçek veya tüzel kişi için hak, hukuki koruma aracı veya herhangi bir avantaj olarak yorumlanamaz.

16. Tarafların ilişkileri

Partnerlik programı taşeron olup, işbu Sözleşmenin şartları, her türlü şirket, acente, ortak işletme, topluluk, franchise veya diğer her türlü iş ilişkilerinin oluşturulmasına yer vermemektedir.

Partner, Partnerlik programının adına herhangi bir teklif, yükümlülük veya teminat alma hakkına sahip değildir. Partner, yukarıda belirtilenlere aykırı her türlü iddialardan kaçınmalıdır.

17. Gizlilik

Partnerlik programının sitesinde kaydolduktan sonra işbu Sözleşmenin şartlarını yerine getirirken Partner, Partnerlik programına ait gizli bilgileri (bundan böyle Gizli bilgi olarak anılacak) alabilir. Partner, Gizli bilgileri gizlilikte tutmalı ve hiç kimseyle paylaşmamalı, işbu Sözleşmenin öngördüğü amaçlar dışında bu bilgileri veya bilgilerin bir kısmını kullanmamalıdır. Genel bilgiler ve kamuya açık bilgiler, Gizli bilgilerin kapsamında değildir. Ayrıca ifşa edilmesi yürürlükteki mevzuat veya gerekli yargı yetkisine sahip adli kurumlar tarafından öngörülen veriler, Gizli bilgi kapsamı dışındadır.

18. Onay ve bağımsız değerlendirme

İşbu Sözleşmeyi kabul ederek Partner:
 • İşbu Sözleşmeyi okuduğunu ve şartları ile hükümlerini kabul ettiğini;
 • Partnerlik programına katılımının amaca uygun olduğunu değerlendirdiğini, bu yüzden işbu Sözleşmede net bir şekilde belirtilmiş olanların dışında hiçbir teminat ve garantilere itimat etmediğini doğrulamaktadır.

Partner, Partnerlik programının istediği zaman işbu Sözleşmeden yazılmamış veya farklı şartlar altında Oyuncuların katılımını talep edebileceğini kabul etmektedir.

19. Sözleşmede değişikliklerin yapılması

Sözleşme değişikliği. Partnerlik programı, istediği zaman Partnerleri uyarmadan işbu Sözleşmede değişiklik yapabilir. Her türlü değişiklikler, Sözleşmede yapıldığı günden itibaren yürürlüğe girer. Partner, Sözleşmede yapılan her türlü değişiklik ve düzeltmeleri takip etmekten münferiden sorumludur. Partnerin düzenli bir şekilde Partnerlik programının sitesinde bulunan Kural ve şartlar sayfasına girip, işbu Sözleşmede yapılan her türlü değişikleri kontrol etmesi önemlidir. Sözleşmede yapılan düzeltmeler, işbu Sözleşmeye göre Partnere ödenen komisyon ücretini, ödeme usulünü, çalışma kısıtlamaları veya JimPartners Partnerlik programının diğer çalışma kurallarını ilgilendirebilir. Partnerlik programının çalışanları, yazılı bir onay göndermeden sözlü bir şekilde çalışma düzeltmeleri yapamazlar.

Partner, Sözleşmede yapılan değişiklikleri kabul etmediği takdirde tek hakkı, işbu Sözleşmeyi feshetme hakkı olacaktır. Değişiklikler yapıldıktan sonra Partner ile Partnerlik programı arasındaki çalışmanın devam etmesi, Partnerin değişiklikleri inceleyip incelemediğine bakılmaksızın tüm değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelmektedir.